KP02F - ADEL - Elektronika dla rolnictwa,czujniki GPS, rozsiewacze, opryskiwacze,rolnictwo precyzyjne, liczniki hektarów, liczniki prędkości

ADEL
Przejdź do treści

KP02F

Urządzenia

Konsola pomiarowa KP02F  umożliwia:

 • Pomiar aktualnej dawki  oprysku [l/ha]. Pomiar może odbywać się w oparciu o zamontowany przepływomierz, lub na podstawie obliczonego wydatku wypływu cieczy, mierzonego w [l/min].

 • Pomiar aktualnej dawki rozsiewu  [kg/ha]. Wcześniej musimy określić i wpisać do pamięci sterownika wielkość wydatku nawozu (mówiącego, ile kilogramów nawozu wysypuje się z całego rozsiewacza w ciągu 1 minuty).

 • Pomiar zużytej cieczy lub ciężaru zużytego nawozu.  Jeżeli zamontowany jest przepływomierz, pomiar zużytej cieczy odbywa się w oparciu o wskazania przepływomierza. W przypadku braku przepływomierza, zużyte litry określane są na podstawie czasu pracy i zmierzonego wydatku [l/min]. Zużyte kilogramy nawozu określane są wyłącznie na postawie czasu pracy i zmierzonego wydatku [kg/min].

 • Pomiar prędkości jazdy w [km/h] z dokładnością 0,1 km/h.

 • Pomiar przejechanej powierzchni  [ha]  w zakresie od 1 ara do 9999 ha dla 10 niezależnych pól.

 • Pomiar przejechanego dystansu z dokładnością do 1 m. Należy wpisać szerokość roboczą 9,99 m ( wyświetli się 100 m). Wówczas wyświetlanym arom odpowiadać będą metry

 • Pomiar czasu pracy w zakresie od 1 min do 9999 h dla 10 niezależnych pól.

 • Szybki wybór jednej z 4 zaprogramowanych szerokości roboczych. Pozwala to w opryskiwaczach wraz z zamknięciem sekcji w szybki sposób dobrać właściwą szerokość roboczą. Można również zapamiętać szerokość roboczą czterech najczęściej używanych maszyn rolniczych i w szybki sposób wybierać jedną z nich. Poziome kreski przy pierwszym wyświetlaczu informują o wybranej szerokości.

 • Pomiar sumy przejechanych [ha] w zakresie do 9999 tys. ha (nie kasowalne)

 • Pomiar sumy przepracowanych godzin w zakresie do 9999 tys. h (nie kasowalne)

 • Drugi kanał konsoli może pracować jako:


OBROTOMIERZ : liczy obroty na minutę w zakresie do 9999 obr/min np.  pomiar obrotów    wałka ślimakowego lub tarcz rozsiewacza .
LICZNIK PRZEJAZDÓW:  liczy przejazdy do wartości zaprogramowanej, przypominając o założeniu ścieżki technologicznej w siewniku. W tym trybie pracy drugi czujnik może służyć do automatycznego załączania/wyłączania liczenia [ha] i [h].
PRZEPŁYWOMIERZ:  liczy przepływ cieczy w zakresie do 250 l/min. Wymagane jest zamontowanie przepływomierza. Jeżeli przepływ przekroczy 5 l/min, automatycznie włącza się liczenie [ha], [h] i litrów zużytej cieczy.

 • Automatyczne przepisanie do pamięci stałej przejechanych hektarów, czasu pracy i ilości zużytego nawozu lub zużytej cieczy w przypadku zaniku napięcia zasilającego.

 • Zapamiętanie ostatnio używanego numeru pola i mierzonej wielkości ( jeżeli przykładowo wyłączyliśmy konsolę podczas wyświetlania przejechanych [ha] dla 3 pola, te same wielkości będą wyświetlane po włączeniu konsoli .

 • Procedura kalibracji obwodu koła na odcinku 100 m . Po przejechaniu 100 m urządzenie samo oblicza obwód koła. Procedurę tą możemy wykorzystać do zliczania wolnych impulsów ( max 4 impulsy na sekundę ) w zakresie do 9999.

 • Procedura kalibracji stałej przepływomierza dla zbiornika 10 l. W przepływomierzach turbinowych stała przepływomierza zmienia się wraz ze zmianą gęstości cieczy. Dlatego przed opryskiem cieczą o nieznanej gęstości należy przeprowadzić tą kalibrację. Po napełnieniu zbiornika 10 - litrowego mierzoną cieczą, urządzenie samoczynnie wyliczy stałą przepływomierza. Procedurę tą możemy wykorzystać do zliczania szybkich impulsów w zakresie do 9999.
Czujnik kontaktronowy

Czujnik indukcyjny

Konsole zamontowane w ciągniku

Opryskiwacz z zamontowanym przepływomierzem do współpracy z konsolą KP02F

Wróć do spisu treści