LIDER 8000 CAN - ADEL - Elektronika dla rolnictwa,rozsiewacze,opryskiwacze,rolnictwo precyzyjne,liczniki hektarów,liczniki prędkości

ADEL
Przejdź do treści

LIDER 8000 CAN

Urządzenia

Komputer opryskiwacza "LIDER  8000 CAN"


Komputer ten powstał w wyniku modernizacji poprzednio produkowanego komputera LIDER 7000. Z zewnątrz jest bardzo podobny do swojego poprzednika. Masywna, aluminiowa obudowa i gruba szybka plexi chroni wnętrze komputera przed zniszczeniem. Wnętrze komputera uległo jednak całkowitej zmianie. Zastosowano najnowsze mikroprocesory obsługujące protokół przesyłu sygnałów CAN. W ten sam sposób sygnały przesyłane są w popularnym standardzie rolniczym ISOBUS. Pozwala to w bezbłędny sposób przesyłać dużą ilość informacji pomiędzy konsolą umieszczoną w kabinie ciągnika i puszką zamontowaną na opryskiwaczu w pobliżu bloku elektrozaworów.

Podstawową funkcją komputera jest samoczynne utrzymywanie dawki oprysku, niezależnie od prędkości jazdy. Komputer LIDER 8000 podobnie jak jego poprzednik może obsługiwać do 7 sekcji cieczowych. Elektrozawory sekcyjne mogą być stało- lub zmienno- ciśnieniowe. Komputer składa się z dwóch części: konsoli operatorskiej z dużym wyświetlaczem oraz z części wykonawczej umieszczonej na opryskiwaczu. Oba segmenty połączone są magistralą szeregową CAN, dzięki czemu unikamy grubego przewodu łączącego panel operatora z elektrozaworami. Sterownik przystosowany jest do współpracy z typowymi blokami elektrozaworów (np. Arag). Zamontowanie komputera na opryskiwaczu sprowadza się w praktyce do włożenia wtyczek w gniazda elektrozaworów. W zestawie jest czujnik prędkości jazdy. Na opryskiwaczu musi być zamontowany blok elektrozaworów. Możliwe jest podłączenie do komputera czujnika ciśnienia. W przeciwnym przypadku ciśnienie będzie obliczane z przepływu cieczy. Zrezygnowano ze sterowania znacznikiem pianowym.

PORÓWNANIE POPRZEDNIEGO KOMPUTERA
"LIDER 7000" Z NOWYM "LIDER 8000"


W komputerze LIDER 7000 mierzona była charakterystyka zaworu regulacyjnego i na jej podstawie liczony był czas otwierania lub zamykania zaworu regulacyjnego.
W nowym komputerze LIDER 8000 całkowicie zmieniono sposób sterowania zaworem regulacyjnym. Jeżeli dawka oprysku różni się od wymaganej, zawór regulacyjny zostaje załączony z maksymalną szybkością i jednocześnie bardzo często wykonywane są pomiary przepływu. Gdy przepływ osiągnie potrzebną wartość, zawór regulacyjny zostaje natychmiast zatrzymany. W ten sposób osiągnięto bardzo szybką i pewną regulację dawki oprysku. Było to doskonale widać podczas prób nowego komputera. Gwałtowna zmiana prędkości powodowała szybkie i pewne ustalenie się nowego ciśnienia na zamontowanym manometrze.

W nowym komputerze zmieniono podejście do gęstości pryskanej cieczy. W rozmowach z użytkownikami poprzedniego komputera LIDER 7000 pojawiał się problem różnicy cieczy wyświetlonej na komputerze z rzeczywiście zużytą cieczą. Skutkowało to błędem wypryskanej dawki w stosunku do założonej. Problem wynika stąd, że dla powszechnie stosowanych przepływomierzy turbinowych, mierzony przepływ zmienia się wraz ze zmianą gęstości cieczy. Tabliczka przepływomierza podaje stałą przepływomierza (ilość impulsów przepływomierza odpowiadająca przepływowi 1 litra wody ), która jest prawdziwa dla roztworów o gęstości zbliżonej do gęstości wody. W takim przypadku należało przeprowadzić kalibrację gęstości cieczy i otrzymany wynik wpisać do pamięci komputera.
W komputerze LIDER 8000 znacznie uproszczono tą procedurę. Nie ma potrzeby obliczać i wpisywać gęstość cieczy. Jeżeli stwierdzimy niezgodność wypryskanej cieczy wyświetlonej na komputerze ze stanem rzeczywistym, wchodzimy w procedurę KALIBRACJI PRZEPŁYWOMIERZA, wpisujemy rzeczywiście zużyte litry, a komputer samoczynnie oblicza nową stałą przepływomierza, odpowiednią do używanej cieczy. Dodatkowo zapamiętana jest wyjściowa stała przepływomierza ( odczytana z tabliczki ), do której możemy w każdej chwili powrócić.
Podczas oprysku pojawia się na ekranie komputera rysunek opryskiwacza ze zbiornikiem. Poziom cieczy tego zbiornika zmniejsza się w trakcie pracy, informując operatora o ilości cieczy w zbiorniku. W komputerze LIDER 7000 wyświetlane napełnienie dotyczyło fizycznej pojemności zbiornika opryskiwacza.
W komputerze LIDER 8000 wyświetlane napełnienie zbiornika dotyczy ilości roztworu. Przykładowo mając opryskiwacz o pojemności 3000 l i chcąc opryskać pole 1000 l roztworu, w komputerze LIDER 7000 rozpoczynamy oprysk z 30 % napełnienia zbiornika, a w komputerze LIDER 8000 od 100 % napełnienia zbiornika.


W najbliższym czasie powstanie układ do sterowania zaworami hydraulicznymi belki opryskiwacza. Sterowanie hydrauliką belki odbywać się będzie przyciskami umieszczonymi w dolnym rzędzie komputera. Podobnie jak w komputerze LIDER 7000 przewidziane jest sterowanie hydraulicznym zaworem przelewowym.
Nowością jest niezależne sterowanie składaniem/rozkładaniem lewej i prawej strony, oraz możliwość zamontowania czujnika informującego o prawidłowej pozycji belki do pozycji składania.

W celu zapewnienia maksymalnej hermetyczności puszki montowanej na opryskiwaczu, każdy z przewodów wychodzących z puszki ( elektrozaworów, czujników ) wyprowadzony jest oddzielnym  przepustem. W związku z tym każdy komputer przygotowywany jest na indywidualne zlecenie użytkownika z odpowiednią ilością przepustów i przewodów.

Wróć do spisu treści